Språkfrågetävling

Officiella språk

1. Vilket av dessa är inte ett officiellt språk i EU?

2. Vilket av dessa är ett officiellt språk i EU?

3. Vilket av de följande alfabeten används inte av något officiellt EU-språk?

4. Vilket land har inte bett om att dess språk ska bli officiellt språk i EU?

Minoritetsspråk

5. Var talas högsorbiska och lågsorbiska?

6. Var talas kasjubiska?

7. Var talas korniska?

8. Var talas mirandesiska?

Diverse

9. Om du bara kan slovakiska, vilket annat språk är lättast att förstå?

10. Vilken språkfamilj tillhör ungerska?

11. Vilket av dessa par är två namn på samma språk?

12. Vilket är det mest talade konstruerade språket?

13. Vilket av följande språk är besläktat med maltesiska?

14. Vilket av följande språk tillhör inte samma familj som de andra?

15. Ungefär hur många språk har sitt ursprung i Europa?

16. Vilket språk skrivs från höger till vänster?

17. I vilket språk skrivs familjenamnet före tilltalsnamnet?

18. I vilket språk anger en kvinnas efternamn om hon är gift?

19. Var talas de baltiska språken?

20. Vilket är ett av de få språk i Europa som har dualis?

Kontaktuppgifter

Om du vill få information om språkpolitiska frågor kan du lämna din e-postadress (frivilligt).