Språkfrågetävling

Officiella språk

1. Vilket av dessa är inte ett officiellt språk i EU?

2. Hur många officiella språk har EU?

3. Vilket av dessa är ett officiellt språk i EU?

4. Vilket av de följande alfabeten används inte av något officiellt EU-språk?

Minoritetsspråk

5. Var talas högsorbiska och lågsorbiska?

6. Var talas de samiska språken?

7. Var talas megreliska?

8. Var talas mirandesiska?

Diverse

9. Om du bara kan slovakiska, vilket annat språk är lättast att förstå?

10. Vilken språkfamilj tillhör ungerska?

11. Vilket av dessa par är två namn på samma språk?

12. Vilket är det mest talade konstruerade språket?

13. Vilket av följande språk är besläktat med maltesiska?

14. Vilket av följande språk tillhör inte samma familj som de andra?

15. Vilket slaviskt språk saknar kasus?

16. I vilket språk skrivs familjenamnet före tilltalsnamnet?

17. I vilket språk anger en kvinnas efternamn om hon är gift?

18. Vem grundade esperanto?

19. Var talas de baltiska språken?

20. Vilket är ett av de få språk i Europa som har dualis?

Kontaktuppgifter

Om du vill få information om språkpolitiska frågor kan du lämna din e-postadress (frivilligt).