Språkfrågetävling

Officiella språk

1. Vilket av dessa är ett officiellt språk i EU?

2. Vilket land har inte bett om att dess språk ska bli officiellt språk i EU?

Minoritetsspråk

3. Vilken språkfamilj tillhör baskiska?

4. Var talas galiciska?

5. Var talas mirandesiska?

Känn igen språket

6. Vilken av dessa texter är skriven på slovenska?

7. Vilket språk är den här texten skriven på?
Toate ființele umane se nasc libere și egale în demnitate și în drepturi. Ele sunt înzestrate cu rațiune și conștiință și trebuie să se comporte unele față de altele în spiritul fraternității.

8. Vilket språk är den här texten skriven på?
Etümoloogia on sõnade päritolu, algupära uurimisega tegelev keeleteaduse haru, ta vaatleb sõnade päritolu ja nende sugulussuhteid teiste sama keele või teiste keelte sõnadega.

9. Vilket språk är den här texten skriven på?
Semantik er en gren af lingvistik, som beskæftiger sig med betydning. I tværsproglig semantik sammenligner og kontrasterer man betydningsenheder i forskellige sprog.

10. Vilket språk använder följande bokstäver?
ąćęłńóśźż

Landsnamn

11. Vilket land heter “Lietuva” på sitt eget språk?

12. Vilket av dessa är inte ett namn på Tyskland?

Stadsnamn

13. I vilket land ligger den stad som har följande namn på andra språk?
Κωνσταντινούπολη, Цариград, Stambolli

14. Vilket av dessa är inte ett nuvarande eller historiskt namn på Slovakiens huvudstad?

Meningar

15. Vilken av följande meningar betyder inte “Hej, hur mår du?”?

16. Vilken av följande meningar betyder inte “Luta dig inte ut genom fönstret”?

Diverse

17. Vilken språkfamilj tillhör ungerska?

18. Vilket av dessa par är två namn på samma språk?

19. Vilket är det mest talade konstruerade språket?

20. Var talas de baltiska språken?

Kontaktuppgifter

Om du vill få information om språkpolitiska frågor kan du lämna din e-postadress (frivilligt).