Språkfrågetävling

Officiella språk

1. Hur många officiella språk har EU?

2. Vilket av de följande alfabeten används inte av något officiellt EU-språk?

Minoritetsspråk

3. Var talas galiciska?

4. Var talas korniska?

5. Var talas mirandesiska?

Känn igen språket

6. Vilket språk är den här texten skriven på?
Retoriikka eli puhetaito on oppi menestyksekkäästä ja vakuuttavasta puhumisesta.

7. Vilket språk är den här texten skriven på?
A szintaxis vagy mondattan a nyelvészetben a szavak szószerkezetekké és mondatokká kapcsolódásának szabályait írja le.

8. Vilket språk är den här texten skriven på?
L’onomatopée est une catégorie d'interjections émise pour simuler un bruit particulier associé à un être, un animal ou un objet, par l'imitation des sons que ceux-ci produisent.

9. Vilket språk är den här texten skriven på?
Keinu hizkuntza hizkuntza bat da, esanahia transmititzeko, akustikoki transmititutako soinu ereduak erabili beharrean, esku mugimenduen komunikazioa eta gorputz hizkuntza darabiltzana.

10. Vilket språk är den här texten skriven på?
Të gjithë njerëzit lindin të lirë dhe të barabartë në dinjitet dhe në të drejta. Ata kanë arsye dhe ndërgjegje dhe duhet të sillen ndaj njëri tjetrit me frymë vëllazërimi.

Landsnamn

11. Vilket av dessa är inte ett namn på Tyskland?

12. Vilket av dessa är inte ett namn på Österrike?

Stadsnamn

13. I vilket land ligger den stad som har följande namn på andra språk?
Bécs, Dunaj, Vídeň

14. Vilket av dessa är inte ett nuvarande eller historiskt namn på Slovakiens huvudstad?

Meningar

15. Vilken av följande meningar betyder inte “Jag älskar dig”?

16. Vilken av dessa meningar betyder “Gott nytt år”?

Diverse

17. Om du bara kan slovakiska, vilket annat språk är lättast att förstå?

18. Vilket av följande språk tillhör inte samma familj som de andra?

19. Vilket slaviskt språk saknar kasus?

20. I vilket språk skrivs familjenamnet före tilltalsnamnet?

Kontaktuppgifter

Om du vill få information om språkpolitiska frågor kan du lämna din e-postadress (frivilligt).