Jazykový kvíz

Oficiálne jazyky

1. Ktorý z týchto jazykov nie je oficiálnym jazykom Európskej únie?

2. Koľko oficiálnych jazykov má Európska únia?

3. Ktorý z týchto jazykov je oficiálnym jazykom Európskej únie?

4. Ktorá z týchto abecied nie je používaná žiadnym z oficiálnych jazykov Európskej únie?

Jazyky menšín

5. Kde sa používajú sámske jazyky?

6. Kde sa používa mingrelčina?

7. Kde sa používa galícijčina?

8. Kde sa používa kornčina?

Iné

9. Ak hovoríte iba po Slovensky, ktorý ďalší jazyk je pre vás najľahšie zrozumiteľný?

10. Ktorý z týchto párov tvoria 2 mená pre ten istý jazyk?

11. Ktorý je najviac používaný umelý jazyk?

12. Ktorý z týchto jazykov je príbuzným maltčiny?

13. Približne koľko jazykov je odhadovaných ako pôvodné jazyky Európy?

14. Ktorý slovanský jazyk nepoužíva skloňovanie?

15. Ktorý z týchto jazykov je románsky?

16. V ktorom európskom jazyku je priezvisko vždy umiestňované pred krstným menom?

17. V ktorom jazyku je možné odlíšiť vydatú ženu podľa priezviska?

18. Kto bol zakladateľom Esperanta?

19. Aké sú to baltské jazyky?

20. Ktorý z týchto jazykov je jedným z mála európskych jazykov, ktoré používajú duál (dvojné číslo)?

Kontaktné informácie

Ak chcete byť informovaný/-á o jazykovopolitických témach, nechajte nám svoju e-mailovú adresu (nepovinné).