Jazykový kvíz

Oficiálne jazyky

1. Koľko oficiálnych jazykov má Európska únia?

2. Ktorý z týchto jazykov je oficiálnym jazykom Európskej únie?

3. Ktorá z týchto abecied nie je používaná žiadnym z oficiálnych jazykov Európskej únie?

4. Ktorá z krajín nepožiadala, aby bol jej jazyk oficiálnym jazykom Európskej únie?

Jazyky menšín

5. Kde sa používajú sámske jazyky?

6. Kde sa používa galícijčina?

7. Kde sa používa kašubčina?

8. Kde sa používa mirandčina?

Iné

9. Ak hovoríte iba po Slovensky, ktorý ďalší jazyk je pre vás najľahšie zrozumiteľný?

10. Do ktorej jazykovej rodiny patrí maďarčina?

11. Ktorý z týchto párov tvoria 2 mená pre ten istý jazyk?

12. Ktorý je najviac používaný umelý jazyk?

13. Ktorý z týchto jazykov nepatrí do rovnakej rodiny ako ostatné?

14. Približne koľko jazykov je odhadovaných ako pôvodné jazyky Európy?

15. Ktorý jazyk je písaný sprava doľava?

16. Ktorý slovanský jazyk nepoužíva skloňovanie?

17. V ktorom jazyku je možné odlíšiť vydatú ženu podľa priezviska?

18. Kto bol zakladateľom Esperanta?

19. Aké sú to baltské jazyky?

20. Ktorý z týchto jazykov je jedným z mála európskych jazykov, ktoré používajú duál (dvojné číslo)?

Kontaktné informácie

Ak chcete byť informovaný/-á o jazykovopolitických témach, nechajte nám svoju e-mailovú adresu (nepovinné).