Jazykový kvíz

Oficiálne jazyky

1. Ktorý z týchto jazykov nie je oficiálnym jazykom Európskej únie?

2. Koľko oficiálnych jazykov má Európska únia?

3. Ktorá z týchto abecied nie je používaná žiadnym z oficiálnych jazykov Európskej únie?

4. Ktorá z krajín nepožiadala, aby bol jej jazyk oficiálnym jazykom Európskej únie?

Jazyky menšín

5. Do ktorej jazykovej rodiny patrí baskičtina?

6. Kde sa používajú hornolužická a dolnolužická srbčina?

7. Kde sa používa kašubčina?

8. Kde sa používa kornčina?

Iné

9. Ak hovoríte iba po Slovensky, ktorý ďalší jazyk je pre vás najľahšie zrozumiteľný?

10. Do ktorej jazykovej rodiny patrí maďarčina?

11. Ktorý je najviac používaný umelý jazyk?

12. Ktorý z týchto jazykov je príbuzným maltčiny?

13. Ktorý z týchto jazykov nepatrí do rovnakej rodiny ako ostatné?

14. Približne koľko jazykov je odhadovaných ako pôvodné jazyky Európy?

15. Ktorý jazyk je písaný sprava doľava?

16. Ktorý slovanský jazyk nepoužíva skloňovanie?

17. Ktorý z týchto jazykov je románsky?

18. V ktorom jazyku je možné odlíšiť vydatú ženu podľa priezviska?

19. Kto bol zakladateľom Esperanta?

20. Aké sú to baltské jazyky?

Kontaktné informácie

Ak chcete byť informovaný/-á o jazykovopolitických témach, nechajte nám svoju e-mailovú adresu (nepovinné).