Jazykový kvíz

Oficiálne jazyky

1. Ktorý z týchto jazykov je oficiálnym jazykom Európskej únie?

2. Ktorá z týchto abecied nie je používaná žiadnym z oficiálnych jazykov Európskej únie?

Jazyky menšín

3. Do ktorej jazykovej rodiny patrí baskičtina?

4. Kde sa používa mingrelčina?

5. Kde sa používa kašubčina?

Spoznaj jazyk

6. V akom jazyku je napísaný tento text?
Toate ființele umane se nasc libere și egale în demnitate și în drepturi. Ele sunt înzestrate cu rațiune și conștiință și trebuie să se comporte unele față de altele în spiritul fraternității.

7. V akom jazyku je napísaný tento text?
Ĉiuj homoj estas denaske liberaj kaj egalaj laŭ digno kaj rajtoj. Ili posedas racion kaj konsciencon, kaj devus konduti unu la alian en spirito de frateco.

8. V akom jazyku je napísaný tento text?
Visi cilvēki piedzimst brīvi un vienlīdzīgi savā pašcieņā un tiesībās. Viņi ir apveltīti ar saprātu un sirdsapziņu, un viņiem jāizturas citam pret citu brālības garā.

9. Ktorý z týchto textov je napísaný v gruzínčine?

10. Ktorá z týchto viet je napísaná v portugalčine?

Mená krajín

11. Ktorá krajina sa vo svojom vlastnom jazyku nazýva “Shqipëria”?

12. Ktorý z nasledujúcich názvov nie je pomenovaním pre Nemecko?

Názvy miest

13. V ktorej krajine možno nájsť mesto, ktorému prislúchajú v rôznych jazykoch tieto názvy?
Fenis, Benátky, Velence

14. V ktorej krajine možno nájsť mesto, ktorému prislúchajú v rôznych jazykoch tieto názvy?
Κωνσταντινούπολη, Цариград, Stambolli

Frázy

15. Ktorá z týchto fráz neznamená "Nevykláňajte sa z okna"?

16. Ktorá z týchto fráz neznamená "Milujem ťa"?

Iné

17. Ktorý z týchto párov tvoria 2 mená pre ten istý jazyk?

18. Ktorý z týchto jazykov je príbuzným maltčiny?

19. Ktorý jazyk je písaný sprava doľava?

20. Aké sú to baltské jazyky?

Kontaktné informácie

Ak chcete byť informovaný/-á o jazykovopolitických témach, nechajte nám svoju e-mailovú adresu (nepovinné).