Jazykový kvíz

Oficiálne jazyky

1. Ktorý z týchto jazykov je oficiálnym jazykom Európskej únie?

2. Ktorá z týchto abecied nie je používaná žiadnym z oficiálnych jazykov Európskej únie?

Jazyky menšín

3. Kde sa používajú sámske jazyky?

4. Kde sa používa mingrelčina?

5. Kde sa používa kornčina?

Spoznaj jazyk

6. V akom jazyku je napísaný tento text?
Toate ființele umane se nasc libere și egale în demnitate și în drepturi. Ele sunt înzestrate cu rațiune și conștiință și trebuie să se comporte unele față de altele în spiritul fraternității.

7. V akom jazyku je napísaný tento text?
Visi cilvēki piedzimst brīvi un vienlīdzīgi savā pašcieņā un tiesībās. Viņi ir apveltīti ar saprātu un sirdsapziņu, un viņiem jāizturas citam pret citu brālības garā.

8. V akom jazyku je napísaný tento text?
De Semantyk, ek wol betsjuttingslear, is in dielmêd yn de taalkunde wêrby de betsjutting fan wurden, útdrukkings, sinnen ensfh. op it aljemint komt. Ornaris giet it yn de semantyk meast om de betsjutting fan morfemen en wurden.

9. V akom jazyku je napísaný tento text?
Keinu hizkuntza hizkuntza bat da, esanahia transmititzeko, akustikoki transmititutako soinu ereduak erabili beharrean, esku mugimenduen komunikazioa eta gorputz hizkuntza darabiltzana.

10. Ktorý z týchto textov je napísaný v chorváčtine?

Mená krajín

11. Ktorý z nasledujúcich názvov nie je pomenovaním pre Nemecko?

12. Ktorý z nasledujúcich názvov nie je pomenovaním pre Rakúsko?

Názvy miest

13. V ktorej krajine možno nájsť mesto, ktorému prislúchajú v rôznych jazykoch tieto názvy?
Kodaň, Hafnia, Kaupmannahöfn

14. V ktorej krajine možno nájsť mesto, ktorému prislúchajú v rôznych jazykoch tieto názvy?
Bécs, Dunaj, Vídeň

Frázy

15. Ktorá z týchto fráz neznamená "Nevykláňajte sa z okna"?

16. Ktorá z týchto fráz neznamená "Milujem ťa"?

Iné

17. Ktorý z týchto jazykov nepatrí do rovnakej rodiny ako ostatné?

18. Približne koľko jazykov je odhadovaných ako pôvodné jazyky Európy?

19. V ktorom európskom jazyku je priezvisko vždy umiestňované pred krstným menom?

20. Kto bol zakladateľom Esperanta?

Kontaktné informácie

Ak chcete byť informovaný/-á o jazykovopolitických témach, nechajte nám svoju e-mailovú adresu (nepovinné).