Jazykový kvíz

Oficiálne jazyky

1. Ktorý z týchto jazykov nie je oficiálnym jazykom Európskej únie?

2. Ktorá z krajín nepožiadala, aby bol jej jazyk oficiálnym jazykom Európskej únie?

Jazyky menšín

3. Kde sa používajú sámske jazyky?

4. Kde sa používa mingrelčina?

5. Kde sa používa galícijčina?

Spoznaj jazyk

6. Ktorý z týchto textov je napísaný v arménčine?

7. V akom jazyku je napísaný tento text?
Ĉiuj homoj estas denaske liberaj kaj egalaj laŭ digno kaj rajtoj. Ili posedas racion kaj konsciencon, kaj devus konduti unu la alian en spirito de frateco.

8. V akom jazyku je napísaný tento text?
Фонологията изучава организацията и употребата на звуковете в естествените езици. Фонологичната система на един език включва описание на звуковете и техните характеристики, а също и правилата, които определят как звуковете си взаимодействат.

9. V akom jazyku je napísaný tento text?
La vegetació resultant és arbòria de tipus perennifoli principalment amb arbres relativament baixos i estrats herbacis i arbustius.

10. Ktorý jazyk používa tieto špeciálne znaky?
áðéíóúýþæö

Mená krajín

11. Ktorá krajina sa vo svojom vlastnom jazyku nazýva "Lietuva"?

12. Ktorý z týchto názvov nie je označením Ruska?

Názvy miest

13. V ktorej krajine možno nájsť mesto, ktorému prislúchajú v rôznych jazykoch tieto názvy?
Fenis, Benátky, Velence

14. V ktorej krajine možno nájsť mesto, ktorému prislúchajú v rôznych jazykoch tieto názvy?
Bécs, Dunaj, Vídeň

Frázy

15. Ktorá z týchto fráz neznamená "Nevykláňajte sa z okna"?

16. Ktorá z týchto fráz neznamená "Milujem ťa"?

Iné

17. Ktorý z týchto jazykov je románsky?

18. Ako nazývajú Slováci svoj jazyk?

19. V ktorom európskom jazyku je priezvisko vždy umiestňované pred krstným menom?

20. Kto bol zakladateľom Esperanta?

Kontaktné informácie

Ak chcete byť informovaný/-á o jazykovopolitických témach, nechajte nám svoju e-mailovú adresu (nepovinné).