Jazykový kvíz

Oficiálne jazyky

1. Koľko oficiálnych jazykov má Európska únia?

2. Ktorá z týchto abecied nie je používaná žiadnym z oficiálnych jazykov Európskej únie?

Jazyky menšín

3. Do ktorej jazykovej rodiny patrí baskičtina?

4. Kde sa používajú sámske jazyky?

5. Kde sa používa kornčina?

Spoznaj jazyk

6. V akom jazyku je napísaný tento text?
Ĉiuj homoj estas denaske liberaj kaj egalaj laŭ digno kaj rajtoj. Ili posedas racion kaj konsciencon, kaj devus konduti unu la alian en spirito de frateco.

7. V akom jazyku je napísaný tento text?
Semantik er en gren af lingvistik, som beskæftiger sig med betydning. I tværsproglig semantik sammenligner og kontrasterer man betydningsenheder i forskellige sprog.

8. V akom jazyku je napísaný tento text?
L’onomatopée est une catégorie d'interjections émise pour simuler un bruit particulier associé à un être, un animal ou un objet, par l'imitation des sons que ceux-ci produisent.

9. Ktorý z týchto textov je napísaný v gruzínčine?

10. Ktorý z týchto textov je napísaný v chorváčtine?

Mená krajín

11. Ktorá krajina sa vo svojom vlastnom jazyku nazýva "Crna Gora"?

12. Ktorý z nasledujúcich názvov nie je pomenovaním pre Nemecko?

Názvy miest

13. V ktorej krajine možno nájsť mesto, ktorému prislúchajú v rôznych jazykoch tieto názvy?
Fenis, Benátky, Velence

14. V ktorej krajine možno nájsť mesto, ktorému prislúchajú v rôznych jazykoch tieto názvy?
Bécs, Dunaj, Vídeň

Frázy

15. Ktorá z týchto fráz neznamená "Nazdravie"?

16. Ktorá z týchto fráz neznamená "Nevykláňajte sa z okna"?

Iné

17. Ktorý je najviac používaný umelý jazyk?

18. Približne koľko jazykov je odhadovaných ako pôvodné jazyky Európy?

19. V ktorom európskom jazyku je priezvisko vždy umiestňované pred krstným menom?

20. V ktorom jazyku je možné odlíšiť vydatú ženu podľa priezviska?

Kontaktné informácie

Ak chcete byť informovaný/-á o jazykovopolitických témach, nechajte nám svoju e-mailovú adresu (nepovinné).