Test lingvistic

Limbi oficiale

1. Care dintre acestea nu este limbă oficială a Uniunii Europene?

2. Câte limbi oficiale are UE?

3. Care dintre aceste alfabete nu este folosit de nicio limbă oficială UE?

4. Ce țară nu a cerut ca limba sa să fie limbă oficială a Uniunii Europene?

Limbi minoritare

5. Unde se vorbește limba sorabă de sus și limba sorabă de jos?

6. Unde se vorbește limba sami?

7. Unde se vorbește limba cașubă?

8. Unde se vorbește limba mirandeză?

Diverse

9. Dacă cunoști numai limba slovacă, ce altă limbă poți înțelege cel mai ușor?

10. Care dintre următoarele perechi reprezintă nume diferite pentru aceeași limbă?

11. Care este cea mai vorbită limbă construită artificial?

12. Care dintre aceste limbi este înrudită cu limba malteză?

13. Care dintre aceste limbi face parte din altă familie ligvistică decât celelalte?

14. Câte limbi se estimează a fi indigene în Europa?

15. În ce limbă se citește de la dreapta la stânga?

16. Care dintre limbile slave nu are cazuri?

17. Care dintre aceste limbi este o limbă romanică?

18. Cine a fost inițiatorul mișcării Esperanto?

19. Care sunt limbile baltice?

20. Care este una dintre puținele limbi europene care folosește dualul?

Detalii de contact

Dacă vrei să fii informat în legătură cu teme ce țin de politică lingvistică, lasă-ne adresa ta de e-mail (opțional)