Test lingvistic

Limbi oficiale

1. Care dintre acestea nu este limbă oficială a Uniunii Europene?

2. Care dintre acestea este o limbă oficială a Uniunii Europene?

3. Câte limbi oficiale are UE?

4. Ce țară nu a cerut ca limba sa să fie limbă oficială a Uniunii Europene?

Limbi minoritare

5. Din ce familie lingvistică face parte limba bască?

6. Unde se vorbește limba sorabă de sus și limba sorabă de jos?

7. Unde se vorbește limba cornică?

8. Unde se vorbește limba mirandeză?

Diverse

9. Dacă cunoști numai limba slovacă, ce altă limbă poți înțelege cel mai ușor?

10. Din ce familie lingvistică face parte limba maghiară?

11. Care dintre următoarele perechi reprezintă nume diferite pentru aceeași limbă?

12. Care este cea mai vorbită limbă construită artificial?

13. Care dintre aceste limbi este înrudită cu limba malteză?

14. Care dintre aceste limbi face parte din altă familie ligvistică decât celelalte?

15. Câte limbi se estimează a fi indigene în Europa?

16. În ce limbă se citește de la dreapta la stânga?

17. Care dintre aceste limbi este o limbă romanică?

18. În ce limbă numele de familie este întotdeauna înaintea prenumelui?

19. În ce limbă numele de familie al unei femei indică statutul său conjugal?

20. Cine a fost inițiatorul mișcării Esperanto?

Detalii de contact

Dacă vrei să fii informat în legătură cu teme ce țin de politică lingvistică, lasă-ne adresa ta de e-mail (opțional)