Test lingvistic

Limbi oficiale

1. Care dintre acestea nu este limbă oficială a Uniunii Europene?

2. Câte limbi oficiale are UE?

3. Care dintre acestea este o limbă oficială a Uniunii Europene?

4. Care dintre aceste alfabete nu este folosit de nicio limbă oficială UE?

Limbi minoritare

5. Din ce familie lingvistică face parte limba bască?

6. Unde se vorbește limba sorabă de sus și limba sorabă de jos?

7. Unde se vorbește limba mingrelă?

8. Unde se vorbește galiciana?

Diverse

9. Dacă cunoști numai limba slovacă, ce altă limbă poți înțelege cel mai ușor?

10. Din ce familie lingvistică face parte limba maghiară?

11. Care dintre următoarele perechi reprezintă nume diferite pentru aceeași limbă?

12. Care este cea mai vorbită limbă construită artificial?

13. Care dintre aceste limbi este înrudită cu limba malteză?

14. Care dintre aceste limbi face parte din altă familie ligvistică decât celelalte?

15. Câte limbi se estimează a fi indigene în Europa?

16. Care dintre limbile slave nu are cazuri?

17. Care dintre aceste limbi este o limbă romanică?

18. În ce limbă numele de familie este întotdeauna înaintea prenumelui?

19. Cine a fost inițiatorul mișcării Esperanto?

20. Care este una dintre puținele limbi europene care folosește dualul?

Detalii de contact

Dacă vrei să fii informat în legătură cu teme ce țin de politică lingvistică, lasă-ne adresa ta de e-mail (opțional)