Test lingvistic

Limbi oficiale

1. Care dintre acestea nu este limbă oficială a Uniunii Europene?

2. Câte limbi oficiale are UE?

3. Care dintre acestea este o limbă oficială a Uniunii Europene?

4. Ce țară nu a cerut ca limba sa să fie limbă oficială a Uniunii Europene?

Limbi minoritare

5. Din ce familie lingvistică face parte limba bască?

6. Unde se vorbește limba sami?

7. Unde se vorbește galiciana?

8. Unde se vorbește limba cornică?

Diverse

9. Din ce familie lingvistică face parte limba maghiară?

10. Care dintre următoarele perechi reprezintă nume diferite pentru aceeași limbă?

11. Care este cea mai vorbită limbă construită artificial?

12. Care dintre aceste limbi este înrudită cu limba malteză?

13. Câte limbi se estimează a fi indigene în Europa?

14. În ce limbă se citește de la dreapta la stânga?

15. Care dintre limbile slave nu are cazuri?

16. Care dintre aceste limbi este o limbă romanică?

17. În ce limbă numele de familie este întotdeauna înaintea prenumelui?

18. În ce limbă numele de familie al unei femei indică statutul său conjugal?

19. Cine a fost inițiatorul mișcării Esperanto?

20. Care este una dintre puținele limbi europene care folosește dualul?

Detalii de contact

Dacă vrei să fii informat în legătură cu teme ce țin de politică lingvistică, lasă-ne adresa ta de e-mail (opțional)