Test lingvistic

Limbi oficiale

1. Care dintre acestea este o limbă oficială a Uniunii Europene?

2. Care dintre acestea este o limbă oficială a Uniunii Europene?

3. Care dintre aceste alfabete nu este folosit de nicio limbă oficială UE?

4. Ce țară nu a cerut ca limba sa să fie limbă oficială a Uniunii Europene?

Limbi minoritare

5. Din ce familie lingvistică face parte limba bască?

6. Unde se vorbește limba sorabă de sus și limba sorabă de jos?

7. Unde se vorbește limba cașubă?

8. Unde se vorbește limba cornică?

Diverse

9. Dacă cunoști numai limba slovacă, ce altă limbă poți înțelege cel mai ușor?

10. Din ce familie lingvistică face parte limba maghiară?

11. Care dintre următoarele perechi reprezintă nume diferite pentru aceeași limbă?

12. Care dintre aceste limbi este înrudită cu limba malteză?

13. Care dintre aceste limbi face parte din altă familie ligvistică decât celelalte?

14. Câte limbi se estimează a fi indigene în Europa?

15. Care dintre limbile slave nu are cazuri?

16. Care dintre aceste limbi este o limbă romanică?

17. În ce limbă numele de familie este întotdeauna înaintea prenumelui?

18. În ce limbă numele de familie al unei femei indică statutul său conjugal?

19. Cine a fost inițiatorul mișcării Esperanto?

20. Care este una dintre puținele limbi europene care folosește dualul?

Detalii de contact

Dacă vrei să fii informat în legătură cu teme ce țin de politică lingvistică, lasă-ne adresa ta de e-mail (opțional)