Quiz językowy

Języki oficjalne

1. Który język nie jest oficjalnym językiem Unii Europejskiej?

2. Ile jest oficjalnych języków Unii Europejskiej?

3. Który język jest oficjalnym językiem Unii Europejskiej?

4. Który kraj nie złożył prośby, aby jego język był językiem oficjalnym Unii Europejskiej?

Języki mniejszości

5. Do której rodziny językowej należy język baskijski?

6. Gdzie mówi się w językach górnołużyckim i dolnołużyckim?

7. Gdzie mówi się w języku megrelskim?

8. Gdzie mówi się w języku kornijskim?

Różne

9. Jeżeli znasz tylko język słowacki, jaki inny język jest najłatwiejszy do zrozumienia?

10. Do której rodziny językowej należy język węgierski?

11. Która z tych par nazw to nazwy tego samego języka?

12. Który z tych języków jest powiązany z maltańskim?

13. Który z tych języków należy do innej rodziny językowej niż pozostałe?

14. W jakim języku pisze się od prawej do lewej?

15. Który słowiański język nie ma przypadków?

16. Który z tych języków jest językiem romańskim?

17. W jakim języku nazwisko stoi przed imieniem?

18. Kto zapoczątkował esperanto?

19. Co to są języki bałtyckie?

20. Który język, jako jeden z niewielu w Europie, ma liczbę podwójną?

Informacje kontaktowe

Jeżeli chcesz być informowany o polityce językowej, możesz zostawić swój adres e-mail