Quiz językowy

Języki oficjalne

1. Który język nie jest oficjalnym językiem Unii Europejskiej?

2. Który język jest oficjalnym językiem Unii Europejskiej?

3. Który język jest oficjalnym językiem Unii Europejskiej?

4. Który kraj nie złożył prośby, aby jego język był językiem oficjalnym Unii Europejskiej?

Języki mniejszości

5. Gdzie mówi się w językach górnołużyckim i dolnołużyckim?

6. Gdzie mówi się w języku galicyjskim?

7. Gdzie mówi się w języku kaszubskim?

8. Gdzie mówi się w języku kornijskim?

Różne

9. Która z tych par nazw to nazwy tego samego języka?

10. Który język sztuczny jest najczęściej używany?

11. Który z tych języków jest powiązany z maltańskim?

12. Który z tych języków należy do innej rodziny językowej niż pozostałe?

13. Ile języków w przybliżeniu wywodzi się z Europy?

14. W jakim języku pisze się od prawej do lewej?

15. Który słowiański język nie ma przypadków?

16. Który z tych języków jest językiem romańskim?

17. W jakim języku nazwisko stoi przed imieniem?

18. W którym języku nazwisko kobiety wskazuje na jej stan cywilny?

19. Kto zapoczątkował esperanto?

20. Co to są języki bałtyckie?

Informacje kontaktowe

Jeżeli chcesz być informowany o polityce językowej, możesz zostawić swój adres e-mail