Quiz językowy

Języki oficjalne

1. Który język jest oficjalnym językiem Unii Europejskiej?

2. Którego z tych alfabetów nie używa się w żadnym z oficjalnych języków Unii Europejskiej?

Języki mniejszości

3. Do której rodziny językowej należy język baskijski?

4. Gdzie mówi się w językach górnołużyckim i dolnołużyckim?

5. Gdzie mówi się w języku galicyjskim?

Rozpoznaj język

6. W jakim języku został napisany ten tekst?
Toate ființele umane se nasc libere și egale în demnitate și în drepturi. Ele sunt înzestrate cu rațiune și conștiință și trebuie să se comporte unele față de altele în spiritul fraternității.

7. W jakim języku został napisany ten tekst?
Ĉiuj homoj estas denaske liberaj kaj egalaj laŭ digno kaj rajtoj. Ili posedas racion kaj konsciencon, kaj devus konduti unu la alian en spirito de frateco.

8. W jakim języku został napisany ten tekst?
L’onomatopée est une catégorie d'interjections émise pour simuler un bruit particulier associé à un être, un animal ou un objet, par l'imitation des sons que ceux-ci produisent.

9. Który tekst jest napisany po gruzińsku?

10. Który język używa tych specjalnych liter?
áðéíóúýþæö

Nazwy państw

11. Która z tych nazw nie jest nazwą Austrii?

12. Która z tych nazw nie jest nazwą Włoch?

Nazwy miast

13. W którym kraju znajduje się miasto tak nazywane w innych językach?
Kodaň, Hafnia, Kaupmannahöfn

14. Która z nazw nie jest nazwą (historyczną lub współczesną) stolicy Słowacji?

Zdania

15. Które z tych zdań nie oznacza "Nie wychylaj się za okno"?

16. Które z tych zdań nie oznacza "Kocham cię"?

Różne

17. Do której rodziny językowej należy język węgierski?

18. Który język sztuczny jest najczęściej używany?

19. Który słowiański język nie ma przypadków?

20. Jak Słowacy nazywają swój język?

Informacje kontaktowe

Jeżeli chcesz być informowany o polityce językowej, możesz zostawić swój adres e-mail