Quiz językowy

Języki oficjalne

1. Który język nie jest oficjalnym językiem Unii Europejskiej?

2. Który kraj nie złożył prośby, aby jego język był językiem oficjalnym Unii Europejskiej?

Języki mniejszości

3. Do której rodziny językowej należy język baskijski?

4. Gdzie mówi się w języku kornijskim?

5. Gdzie mówi się w języku mirandyjskim?

Rozpoznaj język

6. W jakim języku został napisany ten tekst?
Visi cilvēki piedzimst brīvi un vienlīdzīgi savā pašcieņā un tiesībās. Viņi ir apveltīti ar saprātu un sirdsapziņu, un viņiem jāizturas citam pret citu brālības garā.

7. W jakim języku został napisany ten tekst?
La vegetació resultant és arbòria de tipus perennifoli principalment amb arbres relativament baixos i estrats herbacis i arbustius.

8. W jakim języku został napisany ten tekst?
Semantik er en gren af lingvistik, som beskæftiger sig med betydning. I tværsproglig semantik sammenligner og kontrasterer man betydningsenheder i forskellige sprog.

9. Które z tych zdań jest napisane po portugalsku?

10. Który język używa tych specjalnych liter?
ąćęłńóśźż

Nazwy państw

11. Który kraj nazywa się "Lietuva" w swoim własnym języku?

12. Która nazwa nie jest nazwą Rosji?

Nazwy miast

13. W którym kraju znajduje się miasto tak nazywane w innych językach?
Fenis, Benátky, Velence

14. W którym kraju znajduje się miasto tak nazywane w innych językach?
Bécs, Dunaj, Vídeň

Zdania

15. Które z tych zdań nie oznacza "Na zdrowie"?

16. Które z tych zdań nie oznacza "Cześć, jak się masz?"?

Różne

17. Który z tych języków należy do innej rodziny językowej niż pozostałe?

18. Który z tych języków jest językiem romańskim?

19. Jak Słowacy nazywają swój język?

20. W którym języku nazwisko kobiety wskazuje na jej stan cywilny?

Informacje kontaktowe

Jeżeli chcesz być informowany o polityce językowej, możesz zostawić swój adres e-mail