Talenquiz

Officiële talen

1. Wat is geen officiële taal van de Europese Unie?

2. Wat is een officiële taal van de Europese Unie?

3. Hoeveel officiële talen heeft de Europese Unie?

4. Welke van deze alfabetten wordt door geen enkele officiële EU-taal gebruikt?

Minderheidstalen

5. Bij welke taalfamilie hoort het Baskisch?

6. Waar worden Oppersorbisch en Nedersorbisch gesproken?

7. Waar wordt het Mingreels gesproken?

8. Waar wordt het Mirandees gesproken?

Diversen

9. Als je alleen maar Slowaaks kent is welke taal het makkelijkste te begrijpen?

10. Bij welke taalfamilie hoort het Hongaars?

11. Wat is de meest gesproken geplande taal?

12. Welke van de volgende talen hoort niet tot dezelfde familie als de anderen?

13. Hoeveel talen zijn er ongeveer oorspronkelijk Europees?

14. Welke taal wordt van rechts naar links geschreven?

15. Welke Slavische taal heeft geen naamvallen?

16. Welke van deze talen is een Romaanse taal?

17. In welke taal komt de achternaam voor de voornaam?

18. In welke taal geeft de naam van de vrouw de huwelijkse staat aan?

19. Wie heeft Esperanto in gang gezet?

20. Wat zijn de Baltische talen?

Contactinformatie

Als je geïnformeerd wilt worden over taalpolitieke onderwerpen kan je hier je e-mailadres achterlaten.