Talenquiz

Officiële talen

1. Wat is geen officiële taal van de Europese Unie?

2. Wat is een officiële taal van de Europese Unie?

Minderheidstalen

3. Bij welke taalfamilie hoort het Baskisch?

4. Waar wordt Galicisch gesproken?

5. Waar wordt het Cornisch gesproken?

Herken de taal

6. Welke van deze teksten is geschreven in het Sloveens?

7. In welke taal is deze tekst geschreven?
Ĉiuj homoj estas denaske liberaj kaj egalaj laŭ digno kaj rajtoj. Ili posedas racion kaj konsciencon, kaj devus konduti unu la alian en spirito de frateco.

8. In welke taal is deze tekst geschreven?
Фонологията изучава организацията и употребата на звуковете в естествените езици. Фонологичната система на един език включва описание на звуковете и техните характеристики, а също и правилата, които определят как звуковете си взаимодействат.

9. In welke taal is deze tekst geschreven?
Semantik er en gren af lingvistik, som beskæftiger sig med betydning. I tværsproglig semantik sammenligner og kontrasterer man betydningsenheder i forskellige sprog.

10. In welke taal is deze tekst geschreven?
L’onomatopée est une catégorie d'interjections émise pour simuler un bruit particulier associé à un être, un animal ou un objet, par l'imitation des sons que ceux-ci produisent.

Landnamen

11. Wat is geen naam voor Duitsland?

12. Wat is geen naam voor Oostenrijk?

Stedennamen

13. In welk land bevindt zich de stad als volgt genoemd in andere talen?
Fenis, Benátky, Velence

14. Welke is geen naam (historisch of huidig) van de hoofdstad van Slowakije?

Zinnen

15. Welke van deze zinnen betekent niet "Op je gezondheid"?

16. Welke van deze zinnen betekent niet "Hallo, hoe gaat het?"?

Diversen

17. Bij welke taalfamilie hoort het Hongaars?

18. Hoeveel talen zijn er ongeveer oorspronkelijk Europees?

19. In welke taal komt de achternaam voor de voornaam?

20. Wat zijn de Baltische talen?

Contactinformatie

Als je geïnformeerd wilt worden over taalpolitieke onderwerpen kan je hier je e-mailadres achterlaten.