ენის ქვიზი

ოფიციალური ენები

1. რამდენი ოფიციალური ენა აქვს ევროკავშირს?

2. რომელია ევროკავშირის ერთ-ერთი ოფიციალური ენა?

3. ჩამოთვლილთაგან რომელი ანბანი არ იხმარება ევროკავშირის არც ერთ ოფიციალურ ენაში?

4. რომელმა ქვეყანამ ითხოვა ევროკავშირის ერთ-ერთ ოფიციალურ ენად თავისი ენის არყოფნა?

უმცირესობათა ენები

5. ენათა რომელ ოჯახს ეკუთვნის ბასკური?

6. სად საუბრობენ მეგრულ ენაზე?

7. სად საუბრობენ გალისიურზე?

8. სადაა გავრცელებული მირანდული ენა?

სხვადასხვა

9. მხოლოდ სლოვაკურის ცოდნის შემთხვევაში კიდევ რომელი ენაა მარტივად გასაგები?

10. ენათა რომელ ოჯახს ეკუთვნის უნგრული?

11. მოცემულ წყვილთაგან რომელია ერთი და იმავე ენის ორი სახელი?

12. რომელია ყველაზე გავრცელებული ხელოვნური ენა?

13. ამათგან რომელი არ განეკუთვნება იმავე ოჯახს, რომელსაც სხვები?

14. რომელი ენა იწერება მარჯვნიდან მარცხნივ?

15. რომელ სლავურ ენაში არაა ბრუნვები?

16. მოცემულთაგან რომელია რომანული ენა?

17. რომელ ენაში იხმარება გვარი სახელის წინ?

18. ვინაა ესპერანტოს ინიციატორი?

19. რომელია ბალტიური ენები?

20. რომელია ევროპის იმ რამდენიმე ენათაგანი, რომლებშიც ორობითი რიცხვი არსებობს?

საკონტაქტო ინფორმაცია

ენობრივ პოლიტიკასთან დაკავშირებულ საკითხებზე ინფორმირების სურვილის შემთხვევაში შეგიძლიათ ელფოსტის მისამართი დატოვოთ (ნებაყოფლობითია).