sprogquiz

Officielle sprog

1. Hvor mange officielle sprog har EU?

2. Hvilket land har ikke ansøgt om, at dets sprog skal blive officielt sprog i EU?

Minoritetssprog

3. Hvor taler man øvresorbisk og nedresorbisk?

4. Hvor taler man mingrelsk?

5. Hvor taler man kasjubisk?

Genkend sproget

6. Hvilken tekst er skrevet på hollandsk?

7. I hvilket sprog er denne tekst forfattet?
Visi cilvēki piedzimst brīvi un vienlīdzīgi savā pašcieņā un tiesībās. Viņi ir apveltīti ar saprātu un sirdsapziņu, un viņiem jāizturas citam pret citu brālības garā.

8. I hvilket sprog er denne tekst forfattet?
De Semantyk, ek wol betsjuttingslear, is in dielmêd yn de taalkunde wêrby de betsjutting fan wurden, útdrukkings, sinnen ensfh. op it aljemint komt. Ornaris giet it yn de semantyk meast om de betsjutting fan morfemen en wurden.

9. I hvilket sprog er denne tekst forfattet?
Etümoloogia on sõnade päritolu, algupära uurimisega tegelev keeleteaduse haru, ta vaatleb sõnade päritolu ja nende sugulussuhteid teiste sama keele või teiste keelte sõnadega.

10. I hvilket sprog er denne tekst forfattet?
A szintaxis vagy mondattan a nyelvészetben a szavak szószerkezetekké és mondatokká kapcsolódásának szabályait írja le.

Landenavne

11. Hvilket land hedder “Shqipëria" på sit eget sprog?

12. Hvilket land hedder "Lietuva" på sit eget sprog?

Bynavne

13. I hvilket land finder vi den by, som kaldes sådan på andre sprog?
Kodaň, Hafnia, Kaupmannahöfn

14. I hvilket land finder vi den by, som kaldes sådan på andre sprog?
Κωνσταντινούπολη, Цариград, Stambolli

Sætninger

15. Hvilken af disse sætninger betyder ikke "Jeg elsker dig."?

16. Hvilken sætning betyder "Godt Nytår"?

Forskellige

17. Hvilket andet sprog er nemmest for dig, hvis du kun taler slovakisk?

18. Hvilke par er to navne for det samme sprog?

19. Hvilket af disse sprog er i familie med det maltesiske?

20. Hvilket slavisk sprog har ingen kasus?

kontaktinformationer

Hvis du gerne vil informeres om sprogpolitiske emner, kan du indtaste din mailadresse. (Ikke nødvendig for quizzen.)