Jazykový kvíz

Oficiální jazyky

1. Který z těchto jazyků je oficiálním jazykem Evropské unie?

2. Kolik oficiálních jazyků má Evropská unie?

3. Který z těchto jazyků je oficiálním jazykem Evropské unie?

4. Kterou z těchto abeced nepoužívá žádný oficiální jazyk EU?

Menšinové jazyky

5. Kde se používá mingrelština?

6. Kde se používá galicijština?

7. Kde se používá kašubština?

8. Kde se používá kornština?

Různé

9. Do jaké jazykové rodiny patří maďarština?

10. Který z těchto párů nazývá jeden a ten samý jazyk?

11. Který plánový (umělý) jazyk je nejvíce rozšířený?

12. Který z těchto jazyků nepatří do stejné rodiny jako ostatní?

13. Který jazyk se zapisuje zprava doleva?

14. Který slovanský jazyk nemá pády?

15. Který z těchto jazyků patří mezi románské jazyky?

16. Ve kterém jazyce příjmení předchází křestnímu jménu?

17. Ve kterém jazyce příjmení ženy indikuje její manželství?

18. Kdo byl tvůrcem esperanta?

19. Co jsou to baltské jazyky?

20. Který z těhchto jazyků je jedním z mála evropských jazyků, které používají duál (dvojné číslo)?

Kontaktní informace

Jestli chcete být informovaní o jazykově politických tématech, můžete nám nechat vaši emailovou adresu (nepovinně).