Jazykový kvíz

Oficiální jazyky

1. Který z těchto jazyků není oficiálním jazykem Evropské unie?

2. Kolik oficiálních jazyků má Evropská unie?

3. Který z těchto jazyků je oficiálním jazykem Evropské unie?

4. Která země nežádala, aby její jazyk byl oficiálním jazykem Evropské unie?

Menšinové jazyky

5. Kde se používají sámské jazyky?

6. Kde se používá mingrelština?

7. Kde se používá kašubština?

8. Kde se používá kornština?

Různé

9. Pokud mluvíte jen slovensky, jaký jiný jazyk je nejsnáze srozumitelný?

10. Do jaké jazykové rodiny patří maďarština?

11. Který z těchto párů nazývá jeden a ten samý jazyk?

12. Který z těchto jazyků je příbuzným jazykem s maltštinou?

13. Který z těchto jazyků nepatří do stejné rodiny jako ostatní?

14. Který jazyk se zapisuje zprava doleva?

15. Který slovanský jazyk nemá pády?

16. Který z těchto jazyků patří mezi románské jazyky?

17. Ve kterém jazyce příjmení předchází křestnímu jménu?

18. Kdo byl tvůrcem esperanta?

19. Co jsou to baltské jazyky?

20. Který z těhchto jazyků je jedním z mála evropských jazyků, které používají duál (dvojné číslo)?

Kontaktní informace

Jestli chcete být informovaní o jazykově politických tématech, můžete nám nechat vaši emailovou adresu (nepovinně).