Jazykový kvíz

Oficiální jazyky

1. Který z těchto jazyků není oficiálním jazykem Evropské unie?

2. Kolik oficiálních jazyků má Evropská unie?

3. Kterou z těchto abeced nepoužívá žádný oficiální jazyk EU?

4. Která země nežádala, aby její jazyk byl oficiálním jazykem Evropské unie?

Menšinové jazyky

5. Do jaké jazykové rodiny patří baskičtina?

6. Kde se používají sámské jazyky?

7. Kde se používá mingrelština?

8. Kde se používá mirandština?

Různé

9. Pokud mluvíte jen slovensky, jaký jiný jazyk je nejsnáze srozumitelný?

10. Do jaké jazykové rodiny patří maďarština?

11. Který plánový (umělý) jazyk je nejvíce rozšířený?

12. Který z těchto jazyků je příbuzným jazykem s maltštinou?

13. Který z těchto jazyků nepatří do stejné rodiny jako ostatní?

14. Kolik přibližně jazyků je v Evropě původních?

15. Který jazyk se zapisuje zprava doleva?

16. Který slovanský jazyk nemá pády?

17. Ve kterém jazyce příjmení předchází křestnímu jménu?

18. Ve kterém jazyce příjmení ženy indikuje její manželství?

19. Co jsou to baltské jazyky?

20. Který z těhchto jazyků je jedním z mála evropských jazyků, které používají duál (dvojné číslo)?

Kontaktní informace

Jestli chcete být informovaní o jazykově politických tématech, můžete nám nechat vaši emailovou adresu (nepovinně).