Jazykový kvíz

Oficiální jazyky

1. Který z těchto jazyků je oficiálním jazykem Evropské unie?

2. Kterou z těchto abeced nepoužívá žádný oficiální jazyk EU?

Menšinové jazyky

3. Kde se používá hornolužická a dolnolužická srbština?

4. Kde se používají sámské jazyky?

5. Kde se používá mingrelština?

Poznej jazyk

6. Který z těchto textů je napsaný v arménštině?

7. Který z těchto textů je napsaný ve slovinštině?

8. Ve kterém jazyce je napsaný tento text?
Visi cilvēki piedzimst brīvi un vienlīdzīgi savā pašcieņā un tiesībās. Viņi ir apveltīti ar saprātu un sirdsapziņu, un viņiem jāizturas citam pret citu brālības garā.

9. Ve kterém jazyce je napsaný tento text?
De Semantyk, ek wol betsjuttingslear, is in dielmêd yn de taalkunde wêrby de betsjutting fan wurden, útdrukkings, sinnen ensfh. op it aljemint komt. Ornaris giet it yn de semantyk meast om de betsjutting fan morfemen en wurden.

10. Ve kterém jazyce je napsaný tento text?
Retoriikka eli puhetaito on oppi menestyksekkäästä ja vakuuttavasta puhumisesta.

Názvy zemí

11. Který z těchto názvů neoznačuje Rakousko?

12. Který z těchto názvů neoznačuje Rusko?

Názvy měst

13. Ve které zemi se nachází město, které má v různých jazycích tyto názvy?
Fenis, Benátky, Velence

14. Ve které zemi se nachází město, které má v různých jazycích tyto názvy?
Κωνσταντινούπολη, Цариград, Stambolli

Fráze

15. Která z těchto vět neznamená "Na zdraví"?

16. Která z těchto vět neznamená "Ahoj, jak se máš"?

Různé

17. Kolik přibližně jazyků je v Evropě původních?

18. Který slovanský jazyk nemá pády?

19. Jak Slováci nazývají svůj jazyk?

20. Co jsou to baltské jazyky?

Kontaktní informace

Jestli chcete být informovaní o jazykově politických tématech, můžete nám nechat vaši emailovou adresu (nepovinně).