Jazykový kvíz

Oficiální jazyky

1. Který z těchto jazyků není oficiálním jazykem Evropské unie?

2. Která země nežádala, aby její jazyk byl oficiálním jazykem Evropské unie?

Menšinové jazyky

3. Kde se používá hornolužická a dolnolužická srbština?

4. Kde se používají sámské jazyky?

5. Kde se používá kornština?

Poznej jazyk

6. Ve kterém jazyce je napsaný tento text?
De Semantyk, ek wol betsjuttingslear, is in dielmêd yn de taalkunde wêrby de betsjutting fan wurden, útdrukkings, sinnen ensfh. op it aljemint komt. Ornaris giet it yn de semantyk meast om de betsjutting fan morfemen en wurden.

7. Ve kterém jazyce je napsaný tento text?
Фонологията изучава организацията и употребата на звуковете в естествените езици. Фонологичната система на един език включва описание на звуковете и техните характеристики, а също и правилата, които определят как звуковете си взаимодействат.

8. Ve kterém jazyce je napsaný tento text?
A szintaxis vagy mondattan a nyelvészetben a szavak szószerkezetekké és mondatokká kapcsolódásának szabályait írja le.

9. Ve kterém jazyce je napsaný tento text?
Il-bnedmin kollha jitwieldu ħielsa u ugwali fid-dinjità u d-drittijiet. Huma mogħnija bir-raġuni u bil-kuxjenza u għandhom iġibu ruħhom ma' xulxin bi spirtu ta' aħwa.e

10. Která z těchto vět je napsaná v portugalštině?

Názvy zemí

11. Který z těchto názvů neoznačuje Německo?

12. Který z těchto názvů neoznačuje Itálii?

Názvy měst

13. Ve které zemi se nachází město, které má v různých jazycích tyto názvy?
Bécs, Dunaj, Vídeň

14. Který z těchto názvů není název (historický nebo současný) hlavního města Slovenska?

Fráze

15. Která z těchto vět neznamená "Nevyklánějte se z okna"?

16. Která z těchto vět neznamená "Miluji tě"?

Různé

17. Který z těchto párů nazývá jeden a ten samý jazyk?

18. Kolik přibližně jazyků je v Evropě původních?

19. Který jazyk se zapisuje zprava doleva?

20. Který slovanský jazyk nemá pády?

Kontaktní informace

Jestli chcete být informovaní o jazykově politických tématech, můžete nám nechat vaši emailovou adresu (nepovinně).